Zajęcia indywidualne

Nauka i doskonalenie w formie indywidualnej to dobre rozwiązanie dla osób, które potrzebują dużo więcej uwagi instruktora. Podczas zajęć indywidualnych instruktor może cały czas asystować uczniowi, co daje poczucie bezpieczeństwa. Ma również możliwość prowadzenia częściowo lekcji z wody.  Podstawową zaletą nauki indywidualnej jest możliwość bardzo precyzyjnego dopasowania odpowiednich ćwiczeń do  umiejętności pojedynczego ucznia, a także skutecznego ich egzekwowania, tak aby progres nauki i doskonalenia pływania był możliwie jak największy. Pozwala również na dość szybkie zapoznanie się prowadzącego i ćwiczącego, co skutecznie przyspiesza proces budowania zaufania i odpowiedniej atmosfery na zajęciach.
Szkolenie w formie indywidualnej organizowane jest w naszej szkole w okresie wakacyjnym oraz ferii zimowych. Zajęcia odbywają się na pływalni Delfin w Gliwicach.